Logo
Jernpladsen a/s
Logo
Leonard Holm
Leonard Holm
Virksomhedsleder

Miljøcertificering
ISO 14001

For at understrege vores stadige fokus på miljø valgte vi i år 2000 at blive ISO 14001-godkendt

Miljøledelsessystemet ISO 14001 garanterer, at vi systematisk arbejder på at forbedre os og som minimum lever op til gældende lovgivning.

Vi har et system, der vedligeholder, registrerer og ajourfører alle lovmæssige krav og kutymeregler på de miljømæssige sider af vore aktiviteter, produkter og serviceydelser.

Vi er medlem af brancheforeningen Genvindingsindustrien - GI, som løbende holder os ajour med gældende miljølovgivning.

Se ISO 14001 certifikat

ISO certificering
Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45