Logo
Jernpladsen a/s
Logo
Thomas Neerdal
Thomas Neerdal
Kontorassistent

Modtageregler:

For at sikre miljø og sikkerhed:

Bliver alle skrotarter kontrolleret ved modtagelsen for at sikre at leverandøren får en korrekt afregning, og at leverancen ikke indeholder emner/dele, der er problematiske i forhold til miljø, sikkerhed og renhed, som fx:

  • Asbest
  • Eksplosivt materiale
  • Radioaktivt materiale
  • Væsker eller luftarter som indeholder eller kan udsende stoffer, der er skadelige for helbredet og/eller miljøet.
  • De ”følsomme skrottyper” eksempelvis blyakkumulatorer med syre og elektronikskrot skal håndteres med omhu.

Sortering:

  • Alle skrotarter må i princippet ikke indeholde løst affald, herunder træ, glas, gummi, plastik, tekstiler.
  • Affald frasorteres, og omkostningerne ved sortering, transport og deponering vil blive faktureret til leverandøren.
  • Hvis skrotarter er blandede, vil varerne blive bedømt af modtagekontrollen, og forventeligt vil det blive klassificeret som den dårligste art.
  • Al oparbejdning sker med henblik på størst mulig materiale genanvendelse jf. lovgivningen.
Se modtageregler
Modtagelse
Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45