Logo
Jernpladsen a/s
Logo
Leonard Holm
Leonard Holm
Virksomhedsleder

Miljø- og Arbejdsmiljø- politik:

Vi gennemfører alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet og med så begrænset et forbrug af energi og hjælpestoffer som muligt samt med stor hensyn til arbejdsmiljøet.

Vi overholder – helst med en stor margin - gældende miljølovgivning, miljøbestemmelser og vilkår i vores miljøgodkendelse, og herudover vil vi under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder:

 • Behandle modtagne råvarer miljømæssigt korrekt.
 • Løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser
 • Inddrage alle vore medarbejdere i miljøarbejdet
 • Vurdere de miljømæssige konsekvenser før vi anskaffer nye anlæg, maskiner og motorer
 • Forbedre sorteringen af råvarer til henholdsvis genvinding, forbrænding eller deponering
 • Informere vore leverandører om vores miljøpolitik
 • Sikre at virksomheder, der arbejder for os, kender vores miljøpolitik
 • Opbygge et miljøsystem, der lever op til kravene i ISO 14001 forordningen
 • Udarbejde beredskabsplaner
 • Årligt vurdere om miljøpolitikken skal revideres
 • Forpligte os til løbende at gennemføre forbedringer af miljø og arbejdsmiljø Miljøpolitikken gøres tilgængelig for offentligheden via vores hjemmeside på Internettet.
Gravid
Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45