Logo
Jernpladsen a/s
Logo
Leonard Holm
Leonard Holm
Virksomhedsleder

Miljøgodkendelse

Vi har alle de officielle godkendelser, der skal til for at dokumentere, at vi både tilgodeser miljøet og myndigheder.

Vi er miljøgodkendt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, og vi er omfattet af punkt K5, ophugningsanlæg, i bekendtgørelsen nr. 794 af 9.12.1991 om godkendelse af listevirksomheder.

Erklæringen benyttes som dokumentation for, at alt det modtagne er behandlet og oparbejdet miljømæssigt korrekt.

Der udføres jævnligt tilsyn med, at vi overholder Miljøbeskyttelsesloven. I vores tilfælde er det Gladsaxe Kommune, som er tilsynsmyndighed.

Se erklæring om miljøgodkendelse

Miljøerklæring

Miljøerklæring"

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45