Logo
Jernpladsen a/s
Logo
Leonard Holm
Leonard Holm
Virksomhedsleder

Byggeaffald

Vi har fået ny miljøgodkendelse, og du kan nu med fordel aflevere al dit byggeaffald hos os!

I 2012 er alle virksomheder blevet pålagt et gebyr for at benytte de kommunale genbrugsstationer. Har du f.eks. en kassevogn uden trailer, skal du betale enten: 9.900 kr. inkl. moms for et årskort eller 150 kr. inkl. moms for et dagskort.

Tager du i stedet direkte til os, bliver du betjent enkelt og hurtigt. Vi betaler for dit jern- og metalskrot, mens du kun betaler for den mængde anden byggeaffald, du afleverer.

´

Vore priser, du kan spare og tjene penge på:

Brændbart og ikke brændbart byggeaffald koster kr. 1,25 pr kg inkl. moms

Jern og Metalskrot afregnes til vores normale høje dagspriser og kan udbetales separat.

Styr på administrationen

Vi indberetter skrot- og affaldsmængderne automatisk til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem jf. lovgivningen. Du kan følge virksomhedens indberettede affaldsmængder på ADS Portal - https://ads.mst.dk

Byggeaffald
Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45